Recent Articles

השתלמויות והעשרה במקצועות השימור 2017-תשע”ז

מערך התוכניות בהכשרה והעשרה במקצועות השימור מיועדות עבור אנשי מקצוע וסטודנטים המעוניינים בהתנסויות מעשיות בתחום. התוכניות מקנות ידע מקצועי ומיומנויות יישומיות כגון: הכנת סקרי שימור ותיקי תיעוד; התנסות מעשית בחומרים, הכרות […]

Read Article →

השתלמויות והעשרה במקצועות השימור, 2017-תשע”ז

המרכז הבינלאומי לשימור מציג מערך תוכניות להכשרה והעשרה במקצועות השימור. התוכניות מיועדות עבור אנשי מקצוע המעוניינים בהעשרה במקצועות השימור וסטודנטים המעוניינים בהתנסויות מעשיות. התוכניות מקנות ידע מקצועי ומיומנויות יישומיות כגון: הכנת […]

Read Article →